Fakta

syster Hannas rörelse

Fakta

Smärtlindring via massage.

 

Smärtlindra via massage har samma medicinska tanke som att smärtlindra med läkemedel. Vårt nervsystem inkluderar interneuron i ryggmärgen som, förenklat beskrivet, skickar signaler till hjärnan på olika vis samt olika snabbt. Mekaniskt tryck stimulerar endorfiner samt de neuron vars impulser når högre centra snabbare än smärtimpulsen och på så vis reducerar beröringens impulser smärtans impulser.

 

Detta kan liknas vid att en ”grind” tillfälligt stängs för smärtans signaler (grindkontrollteorin). Det här är varför vi blåser på sår för att lindra uppkommen skada eller smärta på vävnaden.

Det finns ett smärtminne i vårt nervsystem som förklaras med samma teori. Att frisättning av endorfiner samt öppning eller stängning av grinden påverkar hur tidigare erfarenheter påverkar upplevelsen av smärta, att den kan upplevas både starkare eller att den lättare kan hämmas och då kontrolleras.

(Källa: Illustrerad Farmakologi 2, kap 4, 2a utgåvan. Simonsen T, AArbakke J & Hasselström J, Natur och Kultur, Stockholm 2009)

Copyright © All Rights Reserved CAM Design & Hannas Rörelse 2016